Als je contact met ons opneemt via e-mail of telefoon, wordt dit via deze kanalen geregistreerd. Wij slaan jouw persoonsgegevens niet op in onze website en je wordt ook niet toegevoegd aan e-maillijsten.

Alleen de gegevens die we in ons zakelijk verkeer met elkaar uitwisselen bewaren we in adresbestanden op cloudservices als Dropbox of iCloud.

Wij gebruiken de gegevens om contact te kunnen opnemen over diensten we in jouw opdracht uitvoeren. Contactinformatie die we vanuit een zakelijke relatie met elkaar hebben uitgewisseld bewaren we in ons klantenbestand zolang dit relevant is en wettelijk wordt vereist.