We stoppen gemiddeld tien uur werk in het voorbereiden, maken en uitwerken van een interview. We doen dit dus tegen kostprijs en kunnen het ons niet veroorloven achter betalingen aan te moeten gaan. We geven geen restitutie als je besluit het interview niet te publiceren.